otwarcie_osobowosc otwarcie_osobowosc

Plebiscyt Osobowości 25-lecia

Kategoria: Projektowanie zrównoważone i uniwersalne

Przedstawiciele środowiska architektów, organizacji pozarządowych i władz lokalnych, którzy w sposób znaczący angażowali się na rzecz wyrównywania szans i ochrony zasobów naszej planety.

Patroni jubileuszu:                                                                         Patron honorowy:    

loga z NIAiU

 

Partner instytucjonalny: 

Logo Muzeum Architektury
 

Partnerzy 25-lecia:

logo Aluprof          logo Wisniowski          logo Velux