otwarcie_osobowosc otwarcie_osobowosc

Plebiscyt Osobowości 25-lecia

Kategoria: Promocja i popularyzacja architektury

Przedstawiciele najróżniejszych środowisk, którzy na przestrzeni minionego 25-lecia odegrali kluczową rolę w upowszechnianiu wiedzy o polskiej architekturze i jej twórcach.

Patroni jubileuszu:                                                                         Patron honorowy:    

loga z NIAiU

 

Partner instytucjonalny: 

Logo Muzeum Architektury
 

Partnerzy 25-lecia:

logo Aluprof          logo Wisniowski          logo Velux