glowka glowka

Plebiscyt Osobowości 25-lecia

Na przestrzeni 25 lat wybieraliśmy już najlepsze architektoniczne realizacje, przełomowe budynki, innowacyjne projekty i pracownie. Z okazji 25-lecia postanowiliśmy wskazać postaci, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wywarły największy wpływ na kształt architektury w Polsce i jej promocję.

Jednym z wydarzeń organizowanych z okazji tegorocznego jubileuszu jest więc internetowy plebiscyt na Osobowości 25-lecia.

Prezentujemy w ten sposób 250 twórców najbardziej znaczących budynków, założeń urbanistycznych i przestrzeni publicznych, autorów najważniejszych tekstów krytycznych, projektów i inicjatyw angażujących lokalne społeczności,
a także przedstawicieli władz lokalnych i ponadlokalnych, instytucji publicznych
i samorządu zawodowego, którzy w minionym 25-leciu w sposób szczególny angażowali się na rzecz poprawy ładu przestrzennego.

Z prośbą o pomoc we wskazaniu osobowości 25-lecia zwróciliśmy się do wiodących instytucji, organizacji pozarządowych i magazynów w Polsce. Odpowiedziało 11,
w tym miejscu chcieliśmy im szczególnie podziękować za poświęcony czas
i zaangażowanie na rzecz promocji polskiej architektury. Są to: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Fundacja Centrum Architektury, Fundacja Twórców Architektury, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Warszawy, Zamek Cieszyn, Centrum Łowicka, magazyn ARCH, Magazyn Miasta i portal Sztuka Architektury.

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowy Instytut Architektury
i Urbanistyki
odmówiły udziału w nominacjach, zaznaczając jednak, że wspierają samą ideę zorganizowania plebiscytu.

Spośród kilkuset otrzymanych w ten sposób nazwisk, redakcja poprzez głosowanie wybrała 250. Podzieliliśmy je na 10 kategorii, obejmujących różne okołoarchitektoniczne dziedziny (menu po prawej stronie). W ten sposób powstała lista 250 Osobowości 25-lecia.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim instytucjom, które wskazały osoby z naszej redakcji! Czujemy się zaszczyceni, jednak byłoby nam niezręczni uczestniczyć
w organizowanym przez siebie plebiscycie.

Plebiscyt trwa od 4 do 17 listopada 2019 roku.

Patroni jubileuszu:                                                                         Patron honorowy:    

loga z NIAiU

Partner instytucjonalny: 

Logo Muzeum Architektury

Partnerzy 25-lecia:

logo Aluprof          logo Wisniowski          logo Velux