glowka glowka

Plebiscyt Osobowości 25-lecia

Na przestrzeni 25 lat wybieraliśmy już najlepsze architektoniczne realizacje, przełomowe budynki, innowacyjne projekty i pracownie. Z okazji 25-lecia postanowiliśmy wskazać postaci, które w ciągu ostatniego ćwierćwiecza wywarły największy wpływ na kształt architektury w Polsce i jej promocję.

Jednym z wydarzeń organizowanych z okazji jubileuszu był więc internetowy plebiscyt na Osobowości 25-lecia.

Postanowiliśmy zaprezentować w ten sposób 250 twórców najbardziej znaczących budynków, założeń urbanistycznych i przestrzeni publicznych, autorów najważniejszych tekstów krytycznych, projektów i inicjatyw angażujących lokalne społeczności, a także przedstawicieli władz lokalnych i ponadlokalnych, instytucji publicznych i samorządu zawodowego, którzy w minionym 25-leciu w sposób szczególny angażowali się na rzecz poprawy ładu przestrzennego.

Z prośbą o pomoc we wskazaniu osobowości 25-lecia zwróciliśmy się do wiodących instytucji, organizacji pozarządowych i magazynów w Polsce. Odpowiedziało 11,
w tym miejscu chcieliśmy im szczególnie podziękować za poświęcony czas
i zaangażowanie na rzecz promocji polskiej architektury. Są to: Stowarzyszenie Architektów Polskich, Fundacja im. Stefana Kuryłowicza, Fundacja Centrum Architektury, Fundacja Twórców Architektury, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Muzeum Warszawy, Zamek Cieszyn, Centrum Łowicka, magazyn ARCH, Magazyn Miasta i portal Sztuka Architektury.

Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowy Instytut Architektury
i Urbanistyki
odmówiły udziału w nominacjach, zaznaczając jednak, że wspierają samą ideę zorganizowania plebiscytu.

Spośród kilkuset otrzymanych w ten sposób nazwisk, redakcja poprzez głosowanie wybrała 250. Podzieliliśmy je na 10 kategorii, obejmujących różne okołoarchitektoniczne dziedziny (menu po prawej stronie). W ten sposób powstała lista 250 Osobowości 25-lecia.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim instytucjom, które wskazały osoby z naszej redakcji! Czujemy się zaszczyceni, jednak byłoby nam niezręczni uczestniczyć
w organizowanym przez siebie plebiscycie.

Plebiscyt trwał od 4 do 17 listopada 2019 roku. Jego zwycięzcą został Jacek Dominiczak, architekt, profesor ASP w Gdańsku, który uzyskał w sumie 6800 głosów. Na kolejnych pozycjach uplasowali się: Paweł Jaworski (5425 głosów), Maciej Mycielski (4799 głosów) i Maciej Siuda (4638 głosów).

Poniżej prezentujemy zwycięzców w poszczególnych kategoriach.  Z krótkimi biogrami laureatów i innych Osobowości 25-lecia można zapoznać się, korzystając w menu po prawej stronie.


Kategoria: Architektura

Henryk Łaguna (2808 głosów), Tomasz Konior (2083 głosy), Robert Konieczny (772 głosy)

Kategoria: Urbanistyka i architektura krajobrazu

Paweł Jaworski (5425 głosów), Maciej Mycielski (4799 głosów), Marek Piwowarski (1310 głosów)

Kategoria: Publicystyka i krytyka architektoniczna

Grzegorz Piątek (708 głosów), Ryszard Nakonieczny (666 głosów), Marta Urbańska (294 głosy)

Kategoria: Samorząd i polityka

Małgorzata Omilanowska (1128 głosów), Olgierd Dziekoński (754 glosy), Bohdan (Biś) Lisowski (404 głosy)

Kategoria: Rewitalizacja i ochrona zabytków

Tomasz Malkowski (1419 głosów), Michał Krasucki (1304 głosy), Grażyna Adamczyk-Arns (195 głosów)

Kategoria: Dizajn i projektowanie w przestrzeni

Jacek Dominiczak (6800 głosów), Maciej Siuda (4638 głosów), Oskar Zięta (321 głosów)

Kategoria: Nauczanie i edukacja architektoniczna

Agnieszka Labus (571 głosów), Krzysztof Nawratek (314 głosów), Henryk Zubel (215 głosów)

Kategoria: Aktywizm i partycypacja społeczna

Paweł Jaworski (2233 głosy), Marek Piwowarski (1689 głosów), Łukasz Mazur (520 głosów)

Kategoria: Projektowanie zrównoważone i uniwersalne

Jerzy Łątka (3376 głosów), Magdalena Górska (2256 głosów), Barbara Ewa Gronostajska (566 głosów)

Kategoria: Promocja i popularyzacja architektury

Radosław Gajda (927 głosów), Natalia Szcześniak (790 głosów), Ryszard Nakonieczny (326 głosów).

Patroni jubileuszu:                                                                         Patron honorowy:    

loga z NIAiU

Partner instytucjonalny: 

Logo Muzeum Architektury

Partnerzy 25-lecia:

logo Aluprof          logo Wisniowski          logo Velux