glowka glowka

Konkurs na oświetlenie Obiektu Niemożliwego

Redakcja „A-m” w 2019 roku obchodziła 25-lecie istnienia. Z tej okazji wspólnie ze studentami zbudowała trzy Obiekty Niemożliwe według projektów uznanych architektów-mentorów: Dariusza Kozłowskiego, Przema Łukasika i Jerzego Łątki. Podczas otwarcia, każdy obiekt został spektakularnie oświetlony przez firmę Zumtobel.

Budowie Obiektów Niemożliwych towarzyszył specjalny konkurs studencki. Pula nagród wyniosła 10 000 zł, w tym Grand Prix 7000 zł.

Wyniki konkursu

Zgodnie z regulaminem sędziowie przyznali trzy równorzędne wyróżnienia po 1000 zł dla najciekawszych projektów z każdego miasta, w którym zbudowano Obiekt Niemożliwy (Wrocław, Kraków, Bytom) oraz Grand Prix w wysokości 7000 zł dla najlepszego projektu. Przy ocenie prac sędziowie kierowali się przede wszystkim takimi kryteriami, jak sposób wpisania oświetlenia w architekturę, wymowa i czytelność przekazu, a także sposób wykorzystania światła do kreowania nastroju miejsca oraz możliwość fizycznej realizacji projektu. Prezentacja laureatów konkursu wraz z uzasadnieniami dostępna na stronie www.architektura.muratorplus.pl.

Założenia konkursu

Zadaniem konkursowym było zaprojektowanie oświetlenia jednego z trzech Obiektów Niemożliwych w formie koncepcji graficznej (szkic/kolaż). Projekt musiał uwzględniać produkty firmy Zumtobel. Konkurs przeprowadzany był w terminie 30 września – 20 listopada 2019 roku. Przystępując do udziału, uczestnicy musieli wyrazić zgodę na warunki określone regulaminem.

Konkurs skierowany był do studentów wydziałów architektury, architektury wnętrz, wzornictwa przemysłowego (form przemysłowych) i innych, pokrewnych kierunków kształcących się na państwowych i prywatnych uczelniach w kraju i za granicą oraz młodych architektów poniżej 29 roku życia.

Warunki konkursu

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie było wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego u dołu strony, który aktywny był w dniach 29 października – 25 listopada 2019 roku oraz przesłanie za jego pośrednictwem dwóch plansz w formacie poziomym A3, o rozszerzeniu .jpg, maksymalnej rozdzielczości 200 dpi i wielkości nie przekraczającej 10 MB.

Plansza 1  miała ukazywać realistyczną wizualizację oświetlonego Obiektu Niemożliwego z uwzględnieniem przestrzeni publicznej, w której stoi (Obiekt Niemożliwy we Wrocławiu, Krakowie lub Bytomiu) oraz sylwetki człowieka. Wizualizacja powinna być oryginalną koncepcją uczestnika konkursu i w czytelny sposób prezentować jej główne założenie.

Plansza 2  miała prezentować zasadę oświetlenia, umiejscowienie elementów świetlnych wraz z oznaczeniem produktów firmy Zumtobel, które wykorzystano w projekcie. Na planszy należało też zamieścić krótki opis idei projektu – jaki efekt uczestnik chciałby osiągnąć dzięki zaprojektowanemu przez siebie oświetleniu.

Dodatkowe materiały ilustracyjne, w tym rzuty i poglądowe zdjęcia, dostępne do pobrania pod poniższymi linkami:

Obiekt Niemożliwy we Wrocławiu,
Obiekt Niemożliwy w Krakowie,
Obiekt Niemożliwy w Bytomiu,

materiały Zumtobel Group.

Jury konkursu

W skład jury weszli przedstawiciele sponsora konkursu, firmy Zumtobel Group Lighting Polska, oraz redakcji miesięcznika „Architektura-murator”:

Don Hodgson, Design Applications Director, ACDC
Krzysztof Sokołowski, kierownik Działu Projektowego, ZG Polska
Maciej Lewandowski, menadżer ds. marketingu, ZG Lighting Polska
Weronika Konior, architektka, fotoedytor, redaktor kolumn studenckich „Architektury-murator”

Nagrody

Grand Prix w wysokości 7000 zł dla jednego najciekawszego projektu.
Trzy wyróżnienia po 1000 zł dla najciekawszych projektów z każdego miasta, w którym zbudowano Obiekt Niemożliwy
(Wrocław, Kraków, Bytom).

Harmonogram

Ogłoszenie konkursu: 30 września 2019 roku
Rejestracja: 30 września – 28 października 2019 roku
Nadsyłanie prac: 29 października – 25 listopada 2019 roku (do godz. 12.00)
Ogłoszenie wyników: 17 grudnia 2019 roku

Wykłady i warsztaty przybliżające ideę konkursu

Aby przybliżyć zainteresowanym idę budowy Obiektów Niemożliwych zorganizowaliśmy cykl wykładów z udziałem Dariusza Kozłowskiego, Przema Łukasika i Jerzego Łątki oraz warsztaty z firmą Zumtobel umożliwiające poznanie różnych produktów i rozwiązań oświetleniowych, które można było wykorzystać w pracy konkursowej. Warsztaty odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie i Gliwicach.

Masz pytania, wątpliwości, uwagi? Napisz do nas: architektura_foto@grupazpr.pl


Partner konkursu:

logo_acdc   logo_thorn   logo_zumtobel