glowka glowka

Z archiwum „Architektury-murator” 

W archiwum „Architektury-murator” znajduje się kilkanaście tysięcy artykułów. To przede wszystkim teksty krytyczne, liczne podsumowania i przeglądy aktualnych wydarzeń, wywiady z politykami i wybitnymi twórcami, dyskusje aktywistów, analizy i opinie. Wciąż tylko część dostępna jest na naszej stronie. Z okazji jubileuszu przypomnamy te najciekawsze, budzące niegdyś ożywione dyskusje i polemiki.

EU Mies van der Rohe Award. Polska
EU Mies van der Rohe Award. Polska

Nie ma stosowania taryfy ulgowej wobec Europy Środkowo-Wschodniej. Wszyscy traktują Polskę jako duży kraj, w którym wiele się buduje, w związku z tym musi tu powstawać coś naprawdę ciekawego – przypominamy rozmowę z Ewą P. Porębską, pierwszym polskim jurorem EU Mies van der Rohe Award, oraz wszystkie polskie realizacje, które w historii konkursu znalazły się na tzw. krótkiej liście.

Cykl Zawód architekt
Cykl Zawód architekt

W comiesięcznym cyklu Zawód architekt opublikowaliśmy dotychczas 92 rozmowy z najbardziej znaczącymi projektantami w Polsce. Z okazji jubileuszu udostępniamy ten zbiór wszystkim zarejestrowanym użytkownikom serwisu! Dowiedz się więcej o postawach, dążeniach i poglądach autorów najciekawszych polskich realizacji.

Cykl Pierwsze w Polsce
Cykl Pierwsze w Polsce

O przełomowych budynkach w historii polskiej architektury pisali dla nas wybitni znawcy, badacze, historycy i architekci: Irma Kozina, Hanna Faryna-Paszkiewicz, Maciej Czarnecki i Łukasz Wojciechowski. Z okazji jubileuszu specjalnie dla zarejestrowanych użytkowników serwisu przygotowaliśmy bezpłatną publikację, zawierającą pełny cykl 28 najbardziej awangardowych realizacji w Polsce.

Architektoniczny spór o demokrację
Architektoniczny spór o demokrację

Postanowiliśmy przypomnieć, jak wygląda architektura kluczowych dla polskiej sprawiedliwości siedzib organów władzy. Zapewne niewiele osób pamięta, że architektoniczny spór wokół budowy gmachu Sądu Najwyższego był prawie tak gorący, jak wywołana ustawą z grudnia 2017 roku niezgoda wokół zasad jego działania.

Cykl Mój ulubiony budynek
Cykl Mój ulubiony budynek

W publikowanym w latach 1997-2003 cyklu pojawiały się zarówno obiekty kanoniczne, jak i nieco mniej znane – ich dobór, szczególnie z perspektywy lat, wydaje się znaczący. Ale największym skarbem są zamieszczone w tekstach wspomnienia. Dowiadujemy się z nich, że ulubiony budynek to nie tylko architektura, ale spotkania, wizyty, relacje z przyjaciółmi i mentorami.

O krytyce architektonicznej
O krytyce architektonicznej

Czas, w którym nieustająco ewoluowały oczekiwania wobec architektury, był też czasem zmiany oczekiwań wobec związanych z architekturą mediów. Spojrzenie autorytetów było coraz mocniej wypierane przez krytyczną analizę architektury jej bezpośrednich użytkowników. Tak, dziś ciągle pozostaje miejsce na profesjonalną ocenę, ale krytyka staje się coraz bardziej wielowątkowa.

Patroni jubileuszu:                                                                         Patron honorowy:    

loga z NIAiU

Partner instytucjonalny: 

Logo Muzeum Architektury

Partnerzy 25-lecia:

logo Aluprof          logo Wisniowski          logo Velux