glowka glowka

Skontaktuj się z nami:

Ewa P. Porębska

Ewa P. Porębska architekt, krytyk architektury, redaktor naczelna miesięcznika „Architektura-murator”. Działa na rzecz popularyzacji najlepszych wzorców architektury – napisała wiele artykułów na tematy związane z architekturą, jest pomysłodawczynią i kuratorką licznych wystaw poświęconych tej tematyce. Juror Europejskiej Nagrody Architektonicznej imienia Miesa van der Rohe 2013 oraz Nagrody European Prize for Urban Public Space 2012-2018. Członek jury World Architecture Festiwal w Barcelonie w latach 2008-2010. Kontakt: architektura_murator@grupazpr.pl

Agnieszka Dąbrowska

Agnieszka Dąbrowska historyk sztuki, w „Architekturze-murator” pracuje od 1999 roku, od 2008 jako redaktor prowadząca. Odpowiedzialna za cykl „Krok w przyszłość”.  Kontakt: architektura_info@grupazpr.pl

Katarzyna Szadkowska

Katarzyna Szadkowska z wykształcenia historyk sztuki, w „Architekturze-murator” pracuje od 1996 roku, od 1999 jako sekretarz redakcji. Kontakt: architektura_sekretarz@grupazpr.pl

Anna Żmijewska

Anna Żmijewska architektka, absolwentka WA PB, w „Architekturze-murator” pracuje od 2008 roku, kierując działem Technika, w którym prowadzi autorski cykl poświęcony innowacyjnym obiektom ze świata, prezentowanym w aspekcie interesujących rozwiązań technologicznych i nietypowych elementów konstrukcji. Od 2013 roku redaktor prowadząca tytuł „Architektura od Wnętrza”. Z ramienia redakcji organizatorka wielu konferencji oraz ogólnopolskich konfrontacji młodych architektów „Młodzi do Łodzi 2013”. Współpracowała przy tworzeniu architektonicznej publikacji „Form Follows Freedom. Architektura dla kultury w Polsce 2000+”. Kontakt: architektura_technika@grupazpr.pl

Weronika Konior

Weronika Konior architektka, w „Architekturze-murator” pracuje od 2019 roku jako fotoedytor i redaktor ds. studenckich. Absolwetka WA PK i Universitat Politecnica de Valencia Kontakt: architektura_foto@grupazpr.pl

Krzysztof Średziński

Krzysztof Średziński kulturoznawca, od 2019 roku redaktor merytoryczny „Architektury-murator”. Zajmuje się również badaniami naukowymi,  przekładem tekstów i smutno-radosną twórczością. Interesuje się kulturą wizualną projektów architektonicznych, współpracą pomiędzy architekturą a naukami humanistycznymi, społecznymi i aktywizmem miejskim, a także relacją miasta i lasu. Kontakt: architektura_txt@grupazpr.pl

Tomasz Żylski

Tomasz Żylski dziennikarz, redaktor, absolwent polonistyki na UW, od 2008 roku pracuje w miesięczniku „Architektura-murator”, od 2015 jako kierownik działu Projekty, od 2018 roku jako redaktor prowadzący www.architekturamurator.pl. Publikował m.in. w magazynie literackim „Lampa”, „Gazecie Wyborczej”, miesięczniku „Focus”. Autor książki „Polska. New Public Life", wydanej przez Centrum Architektury na zlecenie MSZ (2016). Jako redaktor współpracuje m.in. z wydawnictwem Arkady. Kontakt: architektura_red@grupazpr.pl

Krystyna Brzozowska

Krystyna Brzozowska z wydawnictwem związana od 20 lat, koordynator „Architektury-murator” ze strony biura reklamy. Cały wolny czas poświęca na podróże. Kontakt: kbrzozowska@grupazpr.pl, tel. +48 602 291 597

Krystyna Orzeł

Krystyna Orzeł z wydawnictwem związana od 20 lat, do 2018 roku koordynator „Architektury-murator” ze strony biura reklamy. Interesuje się nie tylko szeroko pojętą sztuką i architekturą, ale też muzyką  jazzową i literaturą. Kontakt: korzel@grupazpr.pl, tel. +48 668 431 719

„Architektura-murator"

ul. Dęblińska 6
04-187 Warszawa